Create blog is easy. So if tittle is too long, what happen. maybe it's okay, for long long long just do it now

Posted in News by Pantasio ‐ 15 min read  Published on: April 25, 2023 ‐ Last Edited on: April 27, 2023

Create blog is easy. So if tittle is too long, what happen. maybe it's okay, for long long long just do it now

Create english Blog is easy.

TODO: - excerpt: sẽ hiện ở phần blog homepage.
- description: Chưa biết sẽ hiện ở đâu.
- làm sao link 2 bài viết giữa tiếng việt và tiếng anh.
+ quan trọng là copy folder thêm vào phần tiếng Anh, rồi chỉnh sữa nội dụng là Okay.

How you control blog struct post, read nettify.

locahost image is work verry well.

Alt text

And Giscus app for commend.

Sample syntax highlight.js Rust Code
#[derive(Debug)]
pub enum State {
  Start,
  Transient,
  Closed,
}

impl From<&'a str> for State {
  fn from(s: &'a str) -> Self {
    match s {
      "start" => State::Start,
      "closed" => State::Closed,
      _ => unreachable!(),
    }
  }
}
Ardruino or Rasberry Pi
/*
 Blink
 Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
 This example code is in the public domain.
 */

// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // initialize the digital pin as an output.
 pinMode(led, OUTPUT);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);        // wait for a second
 digitalWrite(led, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);        // wait for a second
}

Quan trọng: Chỉ có dịp này mới được nghỉ 🤧🥬

Có một sự thật hiển nhiên là vào các dịp lễ thì bố mẹ, con cái mới được nghỉ nên cả nhà mới được đi chơi. Ngày thường thì có khi bố được nghỉ nhưng mẹ và con không sẵn sàng, và ngược lại. Các bạn độc thân, gia đình chưa có con hoặc gia đình có con cái lớn thì không phụ thuộc lịch này.

WebAssambly syntax highlight.js
(module
 (import "js" "memory" (memory 1))
 (import "js" "table" (table 1 funcref))
 (type $void_to_i32 (func (result i32)))
 (func (export "doIt") (result i32)
  i32.const 0
  i32.const 42
  i32.store ;; store 42 at address 0
  i32.const 0
  call_indirect (type $void_to_i32))
)
Rust code block with linenos 🥬
#[derive(Debug)]
pub enum State {
  Start,
  Transient,
  Closed,
}

impl From<&'a str> for State {
  fn from(s: &'a str) -> Self {
    match s {
      "start" => State::Start,
      "closed" => State::Closed,
      _ => unreachable!(),
    }
  }
}
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
#[derive(Debug)]
pub enum State {
  Start,
  Transient,
  Closed,
}

impl From<&'a str> for State {
  fn from(s: &'a str) -> Self {
    match s {
      "start" => State::Start,
      "closed" => State::Closed,
      _ => unreachable!(),
    }
  }
}
🤧

Những người làm việc giờ hành chính, làm công ăn lương thông thường thì chỉ có những dịp này mới được nghỉ để đi chơi. Mà nhóm này thì mình nghĩ chiếm phần đông trong xã hội.

Chiến lược đi chơi vui, tránh nơi ồn ào 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Anh em chắc chắn có nhiều kinh nghiệm trong vụ này, xin chia sẻ cho mọi người với nhé. Còn mình xin chia sẻ thêm một chút. Mình đi chơi vẫn ưu tiên không tới nơi quá đông đúc, nhưng vẫn muốn trải nghiệm không khí lễ hội. Nên mình vẫn lướt qua vài chỗ đông đông để xem, sau đó lượn nhanh.

Ví dụ, mình có vài lần đi xem pháo hoa ở Sài Gòn. Nhà mình thường đặt một phòng khách sạn bình dân ở gần trung tâm. Tầm 7-8h tối thì chạy lên khách sạn. Sau đó đi dạo đường phố, canh tới lúc bắn pháo hoa xong thì đi bộ về khách sạn. Sáng hôm sau mới về. Lúc đó sẽ tránh được kẹt xe.

Hoặc nhà mình hay đi Đà Lạt vì mát mẻ. Nên mình sẽ thuê homestay hơi xa thành phố để nghỉ ngơi. Khi cần thì chạy vào thành phố ở những giờ ít người, để xe đâu đó ngoài rìa đám đông, rồi cuốc bộ vào. Đi ngắm người, ngắm đường, ăn miếng khoai, uống ly sữa đậu nành xong thì bắt đầu cuốc bộ ra khỏi đám đông. Rồi về lại homestay ăn uống chơi bời tiếp. Minion

Có khi mình sẽ dậy sớm thật sớm khi mọi người còn đang ngái ngủ để đến những nơi ít người lui tới. Khi đó mình sẽ được tận hưởng nhiều hơn.

sample image

import logging
import os
import time

import archinstall
from archinstall import ConfigurationOutput, Menu
from archinstall.lib.models.network_configuration import NetworkConfigurationHandler

if archinstall.arguments.get('help'):
 print("See `man archinstall` for help.")
 exit(0)
if os.getuid() != 0:
 print(_("Archinstall requires root privileges to run. See --help for more."))
 exit(1)
""" -------------------------------------------------------
# Block Comment =================================
# so You much do something
#
"""
# ? comment me